2014-12-10

Studiuj Biotechnologię Stosowaną Roślin we Wrocławiu !

Biotechnologia stosowana roślin jest nowym kierunkiem na naszym wydziale. Pozwala na zdobycie profesjonalnej wiedzy z biotechnologii roślin w zakresie nowych technologii i technik wykorzystywanych do rozmnażania roślin in vitro, w hodowli i produkcji roślin użytkowanych rolniczo: w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych, a także w ochronie zdrowia, w przemyśle kosmetycznym, w ochronie roślin i w ochronie środowiska. Studia przeznaczone są dla osób ambitnych i lubiących wyzwania.

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych.

Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa, której celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania metod biotechnologicznych w praktyce rolniczej. Student może ją odbywać za granicą m.in. w ramach programów Erasmus.

 

Co po studiach ?

Studia na kierunku biotechnologia stosowana roślin przygotowują specjalistów do samodzielnej pracy w laboratoriach biotechnologicznych, a także do prowadzenia własnych firm w zakresie mikro rozmnażania roślin. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach hodowlanych w kraju i zagranicą, w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie. Absolwent studiów na kierunku biotechnologia stosowana roślin jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej a także zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku produktów roślinnych.

Kierunek Biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy:

> w laboratoriach biotechnologicznych zajmujących się hodowlą nowych odmian roślin,
> w laboratoriach zajmujących się mikrorozmnażaniem roślin użytkowych,
> w firmach hodowlano-nasiennych w kraju i zagranicą,
> jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w bankach genów,
> jednostkach odpowiedzialnych za kontrolę materiałów nasiennych i szkółkarskich,
> w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej,
> w usługach i doradztwie, w których jest wymagana wiedza z zakresu biotechnologii roślin.

 

Jednostka prowadząca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław
tel. 71 320 1542 – studia I stopnia

Biotechnologia Stosowana Roślin