UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 Wroc
ław, ul. C. K. Norwida 25
Rekrutacja
tel. (0048) 71 32 01 075

- - - - - - - - - -

Pytania o rekrutację na studia
tel. (0048) 71 32 01 075 
tel. (0048) 71 32 01 045 
rekrutacja@up.wroc.pl

- - - - - - - - - -

Foreigners

tel. (0048) 71 32 01 045
enrollment@up.wroc.pl

Biotechnologia Stosowana Roślin