> I rok - semestr I  

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie).

Warto studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. O wyborze kierunku studiów zadecydują Twoje zainteresowanie, zdolności i plany na przyszłość, a także przedmioty, które zdawałeś na maturze, bo wynik postępowania rekrutacyjnego zależy od liczby punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym. Dlatego warto z uwagą przeczytać zasady rekrutacji i wykaz przedmiotów rekrutacyjnych na poszczególnych kierunkach studiów.

Nie musisz zjawiać się osobiście w gmachu uczelni, ani wypełniać żadnych druków – zgłoszenia kandydatów na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbywają się przez Internet. Krok po kroku poprowadzi Cię internetowy przewodnik – kolejne czynności są opisane w systemie rejestracyjnym. W razie kłopotów możesz skorzystać z rejestracji w siedzibie uczelni pod okiem instruktora.

Jeśli jeszcze nie znasz wyników egzaminów maturalnych i nie masz pewności, że liczba uzyskanych przez Ciebie punktów będzie wystarczająca, możesz zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek.

Po otrzymaniu wyników matur uzupełnisz swoje dane o punkty uzyskane na maturze. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany dopiero wtedy składasz dokumenty: wydruk formularza rekrutacyjnego, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, świadectwo dojrzałości, ksero dowodu osobistego oraz zdjęcie.

 

Biotechnologia Stosowana Roślin